Skip to content Skip to footer

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności spełnia wymogi dotyczące ujawnienia danych osobowych, określone w art. 12 i dalszych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i streszcza zakres przetwarzania na tej stronie internetowej danych osobowych możliwych do zidentyfikowania. Administratorem Twoich danych osobowych jest Sales Lions V&P Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-246) ul. Winklera 14, (dalej: my) Możesz się z nami skontaktować przez e-mail: kontakt@saleslions.pl oraz telefonicznie pod numerami telefonów podanymi na naszej stronie www.saleslions.pl.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i obsługi spraw, które ona dotyczy na podstawie zgody, tam gdzie została przez Ciebie wyrażona lub gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 2. Okres przechowywania danych osobowych
  Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.
 3. Odbiorcy danych
  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Dodatkowo dane mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym.
 4. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
  Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz:
  • a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Twoimi danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. przed jej wycofaniem
  • b. prawo dostępu do danych osobowych,
  • c. prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  • d. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  • e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się Twoimi danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • g. prawo do przenoszenia danych osobowych, Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.
  • h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. Inspektor ochrony danych
  Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach związanych z posługiwaniem się przez nas danymi osobowymi, których nam udzielasz oraz korzystania z praw, które w związku z tym masz. Z inspektorem możesz się kontaktować przez e-mail: kontakt@saleslions.pl.

PLIKI „COOKIES”

 1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
  • analityczne
  • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości strony internetowej, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorców, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.
  • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).